Kompanija "SOTO" svrstava se u domen partnerstva sa našim kupcima. Partneri variraju od najmanjih livnica do fabrika i železara najjačih kapaciteta.
Ovakav stav kao i naši visoko kvalitetni proizvodi omogućili su nam primeran renome i izvan naših granica. Naš budući cilj je da sačuvamo nivo, uspostavljajući visoke standarde poslovanja sadržane u kvalitetu proizvoda, fleksibilnosti i prihvatljivim cenama.
Servisni inženjering i konsalting kompanije "SOTO" biće uvek na raspolaganju da omogući pravilno korišćenje svih proizvoda, ali i tehnologiju rada. Stanovište kompanje "SOTO" je da se ovako kvalitetni proizvodi moraju sofisticirano ugrađivati u proizvodnji kako bi se kupci ovih materijala i proizvođaći odlivaka - kompetitivno plasirali na domaćem i stranom tržištu.