"SOTO" kompanija je jedan od najvećih snabdevača proizvoda i eksperata u pružanju usluga namenjenih industrijama livarstva. Krug delovanja obuhvata područje Srbije i Crne Gore, njeno bliže i šire okruženje. Takođe, kompanija "SOTO" prisutna je i na kontinentu Azije i u nekim delovima Afrike. Kompanija "SOTO" kontinuirano i efikasno radi na snabdevanju livnica (svih tehničkih profila) neophodnim materijalima, potrebnim za svakodnevno funkcionisanje livačkih kapaciteta. Posebna pogodnost ogleda se u konsignacionom skladištenju ovih materijala na lokaciji Beograda, čime se obezbeđuju redovitost i blagovremenost isporuke svih potrebnih materijala proizvođačima širom Srbije i Crne Gore, njenom bližem i širem okruženju.

Takođe, "SOTO" kompanija obezbeđuje kvalitetan servisni inženjering i konsalting vezano za sva livačka sredstva u fazi osvajanja i u kontinuiranom korišćenju istih. Ovim se omogućavaju pojedinačne tehnološke intervencije na odlivcima, garancije primenjenih materijala kao i intervencije na planu transfera tehnologija, obezbeđujuci time pouzdanu podršku "know-how".

Poslovni credo kompanije "SOTO" bazira se na dugoročnoj partnerskoj vezi sa kupcima i proizvođačima navedenih proizvoda.

Kompanija se uključuje u rad i priprema se za nosioca ISO Sertifikata - proizvoda i postupaka koje licencira. Ovim strogo garantuje ponuđeni plasman proizvoda kao i neophodan transfer tehnologije, i moguću podršku "know-how".

Locirana u Beogradu, u središtu najvećih plovnih puteva Dunava i Save u srcu Evrope, nalazeci se na "raskrsnici" drumskog i železničkog saobraćaja, kompanija "SOTO" omogućava optimalan logistički lanac kojim se mogu snabdevati evropski i izvan koninentalni kupci.

Više od desetak zaposlenih su uvek na raspolaganju da pomognu našim kupcima. Predan tim, koji je spreman da odgovori širokom dijapazonu bilo kakvih zahteva, i da uvek izađe u susret i time zadovolji potrebe kupaca.

 

Istorija

Kompanija "SOTO" d.o.o. predstavlja pouzdanog partnera livnicama i industrijama Srbije i Crne Gore koje se na ovu delatnost oslanjaju poslednjih deset godina. Njen nastanak i razvoj karakteriše se entuzijastičkim promenama od "trade" kompanije do savremenog inženjering servisa, neophodnog u kvalitetnoj i modernoj proizvodnji.

Takođe, razvojni put karakteriše odlično organizovanu konsignaciju, uvek spremnu da pomogne kod nedostajanja osnovnih sirovina i materijala u domenu livarstva i srodnih industrija.

 

Filozofija

Prema našoj poslovnoj klijenteli (kupcima) mi se postavljamo kao partner u odnosima i saradnji kako sa velikim tako i sa manjim kompanijama, bilo u livačkoj industriji ili pak u železarstvu. Našim stavom i visoko profesionalnim odnosom, kao i plasmanom veoma kvalitetnih proizvoda, stekli smo značajan renome na međunarodnom planu. Naš cilj je da se u budućnosti očuva stečeni ugled uz konstantne napore da se on nadgradi i unapredi.

 

Tim radnika

Kompanija je organizovana tako da ne rasipa ljudske potencijale i resurse, pa je ograničila broj direktno zaposlenih lica ali se pri tome veoma eksplicitno koristi uslugama spoljnih saradnika formirajući tim uglednih eksperata na kojima mnogi mogu pozavideti!
Takode, firma koristi specifične pogodnosti naučnih instituta u Beogradu, nalazeći tako odgovor na mnoge relevantne probleme i rešavajući iste uspešno.

Lična karta preduzeća