Lična karta preduzeća

Firma (pun naziv):
Društvo za promet i usluge "SOTO" d.o.o.
Firma (skraćen naziv):
"SOTO" d.o.o.
Podaci o sedištu:
Bulevar Mihajla Pupina 165V
Opština:
Novi Beograd
Mesto:
Novi Beograd
Broj telefona:
+381 11 311 5695; +381 11 212 0036
Broj faxa:
+381 11 213 6900
E-mail:
office@soto.rs
Web:
http://www.soto.rs
 
Poslovna banka:
Societe Generale Banka Srbija A.D. Beograd
Broj tekućeg računa:
275-220010378-73
SWIFT:
SOGYRSBG
IBAN:
RS35275000022001039813
Correspodent bank:
SOCIETE GENERALE PARIS
SWIFT:
SOGEFRPP
 
Poreski identifikacion broj (PIB):
SR101671419
Matični broj (pravnog lica):
17090623
Šifra delatnosti:
51560
Registracija preduzeća:
Trgovinski sud u Beogradu br. reg. uloška: 1-75368-00
u toku preregistracija u Agenciji za registraciju preduzeća
Izvor kapitala:
Privatno
Ime i prezime ovlašćenog lica:
Goran Bursać
Direktor:
Goran Bursać
Konstalting tim:
Dimitar Mitkov; Milovan Vasić
Komercijala:
Ivana Kovrlija; Dragana Kljajić
Šef računovodstvene službe:
Vuka Jovanović